Novinky

Konferencia zameraná na synagógu a židovské kultúrne dedičstvo na Považí

Obnova trenčianskej synagógy bola nosnou témou priebežnej odbornej konferencie s názvom Židovské kultúrne dedičstvo na Slovensku. Tá sa konala 24. januára, pričom diváci ju mohli sledovať online. Podujatie, ktoré uvádzal Maroš Borský zo Židovského kultúrneho inštitútu, je súčasťou projektu Obnova, rekonštrukcia a revitalizácia synagógy v Trenčíne. Na ten sa podarilo Židovskej náboženskej obci (ŽNO) Trenčín získať príspevok vo výške takmer 900-tisíc eur z Grantov EHP a zo štátneho rozpočtu.

 

Pripravujeme priebežnú odbornú konferenciu

Chcete vedieť viac o projekte obnovy trenčianskej synagógy, ako aj spoznať ďalšie dôležité miesta, fakty a osobnosti, ktoré prezentujú židovské kultúrne dedičstvo?

 

V januári nás čaká významné podujatie v podobe priebežnej odbornej konferencie. Tá je súčasťou projektu Obnova, rekonštrukcia a revitalizácia synagógy v Trenčíne, na ktorý sa podarilo ŽNO Trenčín získať financie z Grantov EHP a zo štátneho rozpočtu.

 

Začína sa Chanuka

Sviatok svetiel alebo aj Sviatok opätovného zasvätenia jeruzalemského chrámu. V nedeľu podvečer sa začína Chanuka. V židovských domácnostiach zažiari každý večer na deväťramennom svietniku plamienok novej sviečky.  Samotný sviatok pritom odkazuje na historické udalosti, spojené s víťazným bojom Makabejcov nad sýrsko-gréckym kráľom Antiochusom-Epifanesom IV. Tie sa mali odohrať v roku 167 pred začiatkom nášho letopočtu.

 

Nezabudnutí susedia

Mesto Trenčín sa v piatok 9. septembra 2022 pridalo k druhému ročníku celoslovenského podujatia s názvom „Nezabudnutí susedia“. O 10.00 hodine sa v zapojených mestách rozozvučali sirény a zvony, ktoré otvorili pietnu slávnosť pri príležitosti „Dňa obetí holokaustu a rasového násilia“.

 

Od synagógy ku kostolu

V piatok 16. septembra sa spred trenčianskej synagógy vyberú cyklisti ku Farskému kostolu Všetkých svätých v Púchove. Ide o podujatie, ktoré má v prvom rade podporiť dialóg medzi rôznymi komunitami. Registrácia účastníkov sa začne o 10:30, samotný štart je naplánovaný na 12:00. Podujatie sa koná pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku. 

Orientácia na východ aj oddelený ženský a mužský svet. Čo je typické pre synagógy?

Trenčianska synagóga patrí medzi pozoruhodné diela na území Slovenska zo začiatku 20. storočia. Synagógy však môžeme nájsť aj v mnohých ďalších mestách a štátoch. Platí, že každá z nich je jedinečná a originálna. Napríklad v Číne je možné vidieť synagógy s pagodovými strechami, v orientálnych krajinách pripomínajú mešity, v Európe zase románske či gotické kostoly. Synagógy sú rôznorodé a ich architektúra neraz odzrkadľuje špecifiká danej časti sveta. Ani na Slovensku by ste nenašli dva úplne totožné židovské chrámy. Čo ich ale spája?

 

Budeme súčasťou významnej publikácie

Trenčianska synagóga sa zaradila medzi stavby, ktoré budú súčasťou významnej publikácie. Aktuálne ju pripravuje Maďarské múzeum architektúry v Budapešti. Jeho zástupcovia tento týždeň trenčiansku synagógu navštívili, aby ju fotograficky zdokumentovali. „Pripravujeme publikáciu o synagógach na území bývalého Uhorského kráľovstva. Jej súčasťou budú v rámci Slovenska tri synagógy, a to v Lučenci, Košiciach a v Trenčíne,“ informovala kunsthistorička Ágnes Ivett Oszkó. Dielo plánujú vydať koncom tohto roka.

 

K židovskému náboženstvu sa na Slovensku hlási 2000 ľudí

V Sčítaní obyvateľov, domovy a bytov (SODB) 2021 sa k židovskému náboženskému vyznaniu v Slovenskej republike prihlásilo 2007 obyvateľov. „Komunita bývala na našom území historicky výrazne početnejšia, ale holokaust a dlhodobé prejavy nenávisti ju na našom území výrazne zredukovali," pripomína hovorkyňa pre SODB Jasmína Stauder.