Orientácia na východ aj oddelený ženský a mužský svet. Čo je typické pre synagógy?

Zobraziť v aktualitách

Trenčianska synagóga patrí medzi pozoruhodné diela na území Slovenska zo začiatku 20. storočia. Synagógy však môžeme nájsť aj v mnohých ďalších mestách a štátoch. Platí, že každá z nich je jedinečná a originálna. Napríklad v Číne je možné vidieť synagógy s pagodovými strechami, v orientálnych krajinách pripomínajú mešity, v Európe zase románske či gotické kostoly. Synagógy sú rôznorodé a ich architektúra neraz odzrkadľuje špecifiká danej časti sveta. Ani na Slovensku by ste nenašli dva úplne totožné židovské chrámy. Čo ich ale spája?

 

Synagóga sa po hebrejsky nazýva bejt ha-kneset, čo v preklade znamená miesto zhromaždenia, spoločenstvo. Po stáročia boli tieto budovy nielen strediskom náboženského, ale i sociálneho života židovskej obce. Synagógy sú orientované na východ, teda veriaci sa modlia smerom k Jeruzalemu a Chrámovej hore. Na východnej stene sa preto nachádza aron ha-kodeš, posvätná skrinka, ktorá obsahuje to najcennejšie - zvitky Tóry. Uprostred synagógy sa zase nachádza almemor alebo bima, teda vyvýšené pódium s pultom, z ktorého sa predčíta Tóra.

 

Dôležité je aj rozdelenie priestoru. V ortodoxných synagógach sú prísne oddelení muži od žien, pričom ženská galéria sa nachádza zvyčajne o poschodie vyššie. V liberálnych chrámoch už toto pravidlo neplatí, teda všetci sedia spolu.

 

Samotný interiér je v synagógach zdobený, na ich stenách ale nenájdete žiadne vyobrazenie Boha či postáv z Tóry. Základnom sú v ich prípade krásne ornamenty, ktoré sa dodnes zachovali napríklad aj v rámci výmaľby kupoly trenčianskej synagógy.