K židovskému náboženstvu sa na Slovensku hlási 2000 ľudí

Zobraziť v aktualitách

V Sčítaní obyvateľov, domovy a bytov (SODB) 2021 sa k židovskému náboženskému vyznaniu v Slovenskej republike prihlásilo 2007 obyvateľov. „Komunita bývala na našom území historicky výrazne početnejšia, ale holokaust a dlhodobé prejavy nenávisti ju na našom území výrazne zredukovali," pripomína hovorkyňa pre SODB Jasmína Stauder.

 

Najviac obyvateľov, ktorí sa hlásia k židovskému náboženskému vyznaniu, dnes žije v Bratislavskom kraji, a to presne 839. V rámci jednotlivých mestských častí dominuje v tomto prípade Staré Mesto, kde ich evidujú 245. V mestskej časti Ružinov je to 142 a v Petržalke 95 obyvateľov, ktorí vyznávajú židovské náboženstvo.

 

V Košickom kraji tvorí židovskú komunita 311 obyvateľov a 210 obyvateľov sa hlási k židovskému náboženskému vyznaniu v Trnavskom kraji.

 

Rímskokatolícke náboženské vyznanie si v rámci vlaňajšieho sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) uviedlo 3 038 511 ľudí, čo predstavuje 55,76-percentný podiel obyvateľov našej krajiny. Z hľadiska početnosti nasleduje evanjelické náboženské vyznanie s 5,3 percenta (287.000) a gréckokatolícke so štyrmi percentami (218.000).