Synagóga potrebuje váš hlas

Zobraziť v aktualitách

Nadácia VÚB dlhodobo podporuje záchranu kultúrneho dedičstva a poskytuje granty na rekonštrukciu pamiatok. Prostredníctvom nadačného projektu Poklady Slovenska môžeme teraz pomôcť získať grant na obnovu okenných vitráží v štýle Art Deco, ktoré sú súčasťou kupoly neologickej synagógy zo začiatku 20. storočia v Trenčíne.

 

Práve tento projekt sa dostal spomedzi 405 tohtoročných návrhov do finále, kde sa stretol s ďalšími ôsmimi uchádzačmi o grant Nadácie VÚB.  

 

Hlasovanie o to, kto získa grant do výšky 30 000 eur na reštaurovanie, potrvá do 15. júna 2023 na www.nadaciavub.sk/poklady. Víťaz hlasovania verejnosti, ktorý získa v súťaži najväčší počet hlasov, dostane od Nadácie VÚB financie na rekonštrukciu diela, ktoré je v jeho majetku alebo správe.

 

„Sme naozaj veľmi radi, že Nadácia VÚB nás vybrala do súťaže o udelenie grantu. Ide o obnovu, respektíve doplnenie vitráží do synagógy, ktorú obnovujeme aj ako partneri mesta a projektu EHMK 2026. Získať tento grant by nám veľmi pomohlo v našom snažení. Prosíme o podporu, keďže rozhoduje množstvo hlasujúcich. Synagóga bude slúžiť pre trenčiansku verejnosť ako kultúrny priestor. Veríme, že Trenčania nás podporia,“ povedala Oľga Hodálová, predsedníčka Židovskej náboženskej obce v Trenčíne.

 

Jednou z charakteristických čŕt panorámy historického jadra Trenčína je kupola neologickej synagógy z roku 1913. V čase vzniku bola jednou z najväčších stavieb svojho druhu na našom území. Trenčianska synagóga patrí k najkrajším a najzaujímavejším synagógam na Slovensku. Jej architektúra je výsledkom spojenia byzantských a maursko-orientálnych prvkov, interiér ovládla viedenská secesia a moderna. Dodnes v nej môžeme obdivovať množstvo hodnotných umelecko-remeselných a výtvarných detailov, medzi ktorými vyniká šestica originálnych okenných vitráží, vytvorených práve v intenciách štýlu Art Deco. Ich ikonografia čerpá z judaizmu – v štylizovanom rastlinnom dekóre sú vkomponované predmety: olejová lampa, misa s hroznom, kidušový pohár na požehnanie vína, dva prekrížené šofary, dva barchesy a amfora s kvetmi a klasmi. Technický stav vitráží je vážne narušený a je dlhodobo potrebné ich odborné zreštaurovanie, preto bola pamiatka vybraná porotou do hlasovacej súťaže Poklady Slovenska.