O projekte

Trenčianska synagóga patrí medzi ikonické stavby na území Slovenska

V krajskom meste patrí medzi najvyhľadávanejšie pamiatky, ktoré obdivujú domáci aj zahraniční návštevníci. Židovskej náboženskej obci Trenčín sa na jej obnovu podarilo získať príspevok vo výške 898 000 eur z Grantov EHP a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu Kultúra. Vďaka týmto financiám sa zrekonštruuje vzácna historická stavba, ktorá sa navyše otvorí pre verejnosť v podobe novovybudovaného kultúrneho centra. To bude prezentovať židovskú komunitu, jej kultúru, hodnoty a históriu, ktoré predstaví širokej verejnosti.

 

Stavebná časť projektu počíta s opravou a výmenou poškodenej strešnej krytiny, podláh i s novými elektrickými rozvodmi a oknami. Steny v interiéri zreštaurujú a vyčistia od sekundárnych náterov, ktoré prekryli pôvodnú originálnu secesnú výmaľbu. Toalety prejdú kompletnou renováciou a celý objekt bude zabezpečený.

 

Po tom, ako sa skončia stavebné práce, vznikne v priestoroch synagógy kultúrne centrum. Turisti nájdu vo vstupnej hale miesto prvého kontaktu, na ženskej galérii zase čitáreň. Hlavná sála sa stane priestorom, kde sa budú môcť organizovať rôzne kultúrne podujatia. V spolupráci so Židovským kultúrnym inštitútom, ktorý je slovenským partnerom projektu, pribudne v synagóge expozícia židovskej kultúry. Trenčín, ktorý patrí medzi moderné a pokrokové mestá so silným kultúrnym zázemím, získa ďalší významný priestor, ktorý bude zameraný na jedinečnú súčasť našej kultúry a histórie. Synagóga sa stane miestom zbližovania kultúr, miestom tolerancie a nositeľom jasného odkazu v boji proti extrémizmu a nenávistným prejavom.

 

Základné informácie

 • Názov projektu: Obnova, rekonštrukcia a revitalizácia Synagógy v Trenčíne
 • Príjemca: Židovská náboženská obec Trenčín
 • Rozpočet projektu: 1 008 989 €

 

Projektový grant:  898 000 €

 • z toho Granty EHP: 763 300 €
 • Štátny rozpočet Slovenskej republiky: 134 700 €
 • Projektový grant Prijímateľa: 833 600 €
 • Projektový grant Partnera 2: 64 400 €

 

 • Spolufinancovanie Židovskej náboženskej obce Trenčín: 110 989 €
 • Oprávnené výdavky Prijímateľa: 944 589 €
 • Oprávnené výdavky Partnera 2 (Židovský kultúrny inštitút): 64 400 €

 

Partneri projektu:

 • Synagóga Trenčín, o. z.
 • Židovský kultúrny inštitút, Bratislava
 • Židovská komunita (Det Mosaiske Trossamfund), Oslo

 

Doba trvania projektu: júl 2020 – apríl 2024

 

Dokumenty:

1_NAVRH_NA_RESTAUROVANIE.pdf - (28.12.2021)

2_NAVRH_NA_RESTAUROVANIE.pdf - (28.12.2021)

Zmluva_o_poskytnuti_sluzieb_(26.08.2022)