Bilaterálny workshop s nórskymi partnermi

Zobraziť v aktualitách

Jedným z partnerov projektu obnovy trenčianskej synagógy je Židovská komunita v Osle. Sme veľmi radi, že sme mohli v závere marca privítať v Trenčíne zástupkyne nášho partnera. Bilaterálny workshop zorganizoval ďalší projektový partner - Židovský kultúrny inštitút.

 

V úvode workshopu hostí privítal viceprimátor mesta Patrik Žák. Následne sa zoznámili s postupom prác obnovy v synagóge, ktorej interiér v týchto dňoch reštaurujú. Samotný workshop bol zameraný na výmenu informácií, skúseností, ako aj na prezentáciu bohatého kultúrneho dedičstva židovskej komunity na Slovensku.

 

Predstavili sme celý náš projekt obnovy a jeho prínos pre Trenčín a židovskú komunitu. Zamerali sme sa na financovanie obnovy a trvalé výsledky, ktoré so sebou prináša stála expozícia, ktorá bude už čoskoro nainštalovaná v synagóge.

 

Zároveň sme im povedali viac o židovskej komunite na území našej krajiny a jej bohatom kultúrnom dedičstve. Odprezentovali sme tiež ďalšie regionálne projekty, ktoré získali finančnú podporu z Grantov EHP a Nórska. Aj takýmto spôsobom sa chceme ukázať, aký obrovský význam má tento finančný mechanizmus pre obnovu pamiatok na Slovensku.

 

Workshop bol súčasťou projektu „Obnova, rekonštrukcia a revitalizácia Synagógy v Trenčíne“, na ktorý získala Židovská náboženská obec v Trenčíne 934 737 eur prostredníctvom Grantov EHP a Nórska.