Om prosjektet

Trenčín-synagogen er en av de ikoniske bygningene i Slovakia.

Det er en av de mest etterspurte monumentene i den regionale byen, som beundres av både innenlandske og utenlandske besøkende. Det jødiske trossamfunnet i Trenčín klarte å skaffe et bidrag på 2 044 826  euro fra EØS-tilskuddene og statsbudsjettet til Slovakia under Kulturprogrammet for fornyelse. Takket være disse midlene vil en sjelden historisk bygning bli renovert, som også åpner for publikum i form av et nybygd kulturhus. Den vil presentere det jødiske samfunnet, dets kultur, verdier og historie, som det vil presentere for allmennheten.

Prosjektoppsummering

Byggedelen av prosjektet forutsetter reparasjon og utskifting av skadet taktekking, gulv og nye elektriske ledninger og vinduer. Veggene i interiøret vil bli restaurert og renset for sekundærmaling, som dekket det originale originale jugendmaleriet. Toalettene blir totalrenovert og hele bygningen sikres.
Etter at byggearbeidene er fullført, etableres et kultursenter i synagogen. Turister vil finne et sted for første kontakt i entreen, og et lesesal i kvinnegalleriet. Storsalen blir et rom der ulike kulturelle arrangementer kan organiseres. I samarbeid med Jewish Cultural Institute, som er den slovakiske partneren i prosjektet, vil en utstilling av jødisk kultur bli lagt til synagogen. Trenčín, som er en av de moderne og progressive byene med sterk kulturell bakgrunn, vil få et annet viktig rom, som vil være fokusert på en unik del av vår kultur og historie.
Synagogen vil bli et sted for kulturell konvergens, et sted for toleranse og en bærer av et klart budskap i kampen mot ekstremisme og hatytringer.

 

Grunnleggende informasjon

  • Prosjektets tittel: Restaurering, gjenoppbygging og revitalisering av synagogen i Trenčín
  • Mottaker: Jødisk trossamfunn i Trenčín

Prosjektstipend:   2 044 826 

  • EØS-tilskudd: 1 738 102 €
  • Statsbudsjettet til Slovakia: 306 724 €
  • Medfinansiering av det jødiske religiøse samfunnet i Trenčín: 252 731  €

 

Prosjektpartnere:

  • Synagóga Trenčín, borgerforening
  • Jødisk kulturinstitutt, Bratislava
  • Det Mosaiske Trossamfund, Oslo

 

Prosjektets varighet: juli 2020 - april 2024