Návšteva hodnotiacej komisie EHMK 2026, december 2021