Návšteva americkej veľvyslankyne Bridget A. Brink, júl 2021