Konanie pred začiatkom archeologického prieskumu, august 2021