Archeológovia objavili základy pôvodnej synagógy aj parkanový múr

Zobraziť v aktualitách

Archeologický výskum v trenčianskej synagóge priniesol unikátne nálezy. V hĺbke 2,5 metra odkryli odborníci parkanový múr zo 16. storočia a základy staršej, zrejme drevenej synagógy z konca 18. storočia. Objavy zdokumentovali a zamerali. Židovská náboženská obec (ŽNO) v Trenčíne spoločne s Krajským pamiatkovým úradom (KPÚ) v Trenčíne aktuálne hľadajú možnosti, ako vzácne nálezy priblížiť verejnosti.

 

Archeológovia pracovali v priestoroch viac ako storočnej synagógy približne dva týždne. „Podarilo sa nám zistiť v sonde, ktorú sme realizovali vo východnej časti budovy, parkanový múr - jednu z línií mestského opevnenia, ktorá bola nižšia ako hlavné mestské hradby. Zároveň sme objavili aj základy staršej, pôvodnej synagógy, ktorá mala podľa predpokladov drevenú konštrukciu. Bola postavená na murovanej podeste, ktorú sa nám podarilo zachytiť v západnej časti sondy,“ informoval vedúci archeologického výskumu Roman Kos zo spoločnosti Achilles Group s. r. o.. Objavy pritom označuje za unikát. V rámci prieskumu tiež našli stavebnú keramiku, časť zdobenej fajky či sklenené fľaše.

 

Zachované mestské hradby sú podľa Márie Kucmanovej z KPÚ v Trenčíne dôležitou súčasťou urbanizmu mesta. V prípade Trenčína sa doteraz len predpokladalo, že okrem hlavnej mestskej hradby sú súčasťou niektorých mladších budov aj časti ďalších murív.  „Vďaka archeologickému prieskumu sa podarilo konečne exaktne doložiť nielen z písomných prameňov parkanový múr mestského opevnenia. V Trenčíne je to zatiaľ jediné miesto, kde sa nám ho podarilo odkryť,“ skonštatovala s tým, že KPÚ spoločne so ŽNO momentálne uvažujú nad vhodnou formu prezentácie nálezov. Jednou z možností je zvýraznenie objavov v rámci dlažby.

 

Archeologický výskum predchádza projektu obnovy trenčianskej synagógy, na ktorú získala ŽNO Trenčín financie z Grantov EHP a zo štátneho rozpočtu. Celkové náklady na schválený projekt predstavujú približne jeden milión eur. „Začiatok stavebných prác archeologické nálezy neoddialia, keďže sme s výskumom začali skôr. Aktuálne sme v štádiu prvej ex ante kontroly a vypisujeme verejné obstarávanie na obnovu celého interiéru, hoci z Grantov EHP a zo štátneho rozpočtu dokáže vynoviť len jeho polovicu,“ povedala predsedníčka ŽNO v Trenčíne Oľga Hodálová. Ďalšie potrebné financie chcú získať aj prostredníctvu verejnej zbierky.

 

V rámci pripraveného projektu vymenia podlahu, vynovia dvere a zreštaurujú stenu, kde bol umiestnený Aron Kodesh (schránka, v ktorej bola uložená Tóra). V synagóge taktiež vznikne expozícia judaík stredného Považia, ktorú pripravuje Židovský kultúrny inštitút ako partner projektu. „Zbierame históriu židovských rodín z Trenčína a z celého regiónu. V synagóge chceme priblížiť aj ich životné príbehy,“ uzavrela Oľga Hodálová.

 

O projekte - Projekt s názvom „Obnova, rekonštrukcia a revitalizácia Synagógy v Trenčíne“ bol schválený v rámci programu „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“. Slovenskými partermi sú v tomto prípade občianske združenie Synagóga Trenčín a Židovský kultúrny inštitút, nórskym partnerom je Det Mosaiske Trossamfund.

 

O synagóge - Synagóga na trenčianskom Štúrovom námestí bola postavená v roku 1913, kedy nahradila drevenú synagógu ešte z 18. storočia. Ide o nadčasové dielo projektanta berlínskeho ateliéru, trenčianskeho rodáka Dr. Ing. Richarda Scheibnera a jeho spolupracovníka Huga Pála. Slávnostne otvorená a vysvätená bola v utorok 23. septembra 1913.

 

Pozoruhodná budova je príkladom raných modernistických trendov, ktoré smerovali k redukcii dekorácie pri zachovaní monumentálnych klasických foriem. Je zmesou byzantských a secesných štýlov s modernou železobetónovou kupolovou konštrukciou. Ako dokladajú historické pohľadnice, hlavná modlitebná sieň bola kedysi bohato dekorovaná. Dodnes je viditeľných niekoľko detailov vrátane vitrážových okien, modrej maľovky na kupole a zachoval sa aj historický luster v jej strede.

 

Počas druhej svetovej vojny synagógu znesvätili príslušníci trenčianskej nacistickej organizácie Freiwillige Schutzstaffel a Hlinkovej gardy, ktorí zničili aj jej vnútorné zariadenie. Podľa pamätníkov sa medzi múrmi synagógy preháňali vojaci na koňoch. Ďalšou ranou bolo bombardovanie mesta v máji 1945, počas ktorého bola zničená veľká časť bohato zdobených vitrážových okien.

 

Po skončení vojny ľudia, ktorí prežili holokaust, zorganizovali zbierku a synagógu v rokoch 1945 až 1948 opravili. Slávnostne ju otvorili a vysvätili, pričom v jej priestoroch osadili pamätné tabule s menami obetí holokaustu. Pôvodné papierové tabule, ktoré boli neskôr doplnené, sú dodnes uložené v archíve Židovskej náboženskej obce, kovové tabule s menami obetí holokaustu visia v synagóge.

 

Za predchádzajúceho režimu v synagóge zriadili sklad odevov, rekonštrukcia v 70-tych a 80-tych rokoch zničila jej pôvodnú akustiku aj originálnu výzdobu. V roku 1990 bola v synagóge osadená nová tabuľa na počesť umučeným obetiam holokaustu. V zadnej časti objektu obnovili malá modlitebňa, ktorá dodnes slúži na liturgické účely.

 

Synagóga bola nakoniec v rámci možností užívaná ako výstavná sieň, kvôli svojmu stavu však čoraz sporadickejšie až donedávna. V roku 1993 bola reštituovaná Ústredným zväzom židovských náboženských obcí, ktorý ju v roku 2018 vrátil do majetku obnovenej Židovskej náboženskej obci v Trenčíne.

 

Poďakovanie: Projekt Obnova, rekonštrukcia a revitalizácia Synagógy v Trenčíne získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 763 300 eur € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 134 700 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je rekonštrukcia historickej budovy trenčianskej synagógy, vďaka ktorej sa zlepší jej technický stav aj prinavráti časť pôvodného vzhľadu. Národná kultúrna pamiatka sa zároveň stane súčasťou mapy významných kultúrnych stánkov na Slovensku. V jej priestoroch vznikne kultúrne centrum, vďaka ktorému sa verejnosť dozvie viac o židovskej kultúre a jej bohatej histórii. Projekt má byť tiež nositeľom jasného odkazu v boji proti extrémizmu a nenávistným prejavom.