Správy RTVS o reštaurátorských prácach

Zobraziť v aktualitách

Reportáž RTVS o reštaurátorských prácach sa objavila vo vysielaní 8. júna. Pozrieť si ju môžete tu