Interiér unikátnej trenčianskej synagógy vynovili

Zobraziť v aktualitách

 

Židovská náboženská obec (ŽNO) v Trenčíne získala viac ako dva milióny eur z Grantov Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Nórska a Nórskych grantov. Ďalších zhruba 250-tisíc eur predstavovalo jej spolufinancovanie. Interiér trenčianskej synagógy sa vďaka týmto prostriedkom dočkal rekonštrukcie, zreštaurovala sa pôvodná výmaľba a v priestore tiež pribudla expozícia venovaná židovskému kultúrnemu dedičstvu na strednom Považí. Budova bude slúžiť na náboženské, ale aj na kultúrno-spoločenské účely. Celý projekt obnovy predstavili 30. mája 2024 v rámci záverečnej konferencie.

 

 

Synagóga je viac ako 100 rokov súčasťou historického centra Trenčína. Doteraz jej interiéru dominovala modrá výmaľba kupoly, ktorá bola jedným z mála zachovaných pôvodných prvkov. Väčšinu stien počas minulého režimu prekryli bielou farbou. „O pôvodnej výzdobe sme vedeli len to, čo sa dochovalo na jednom starom obraze. Mali sme aj jednu čiernobielu fotografiu z Budapešti, no v tej dobe bola výzdoba už zamaľovaná,“ ozrejmila predsedníčka ŽNO v Trenčíne Oľga Hodálová.

 

Unikát nielen na Slovensku
Po desaťročiach sa teraz podarilo opäť odkryť pôvodnú výzdobu v štýle Art Deco. Reštaurátor Tomáš Lupták vysvetlil, že o nej našli odkazy v archívoch, ktoré si overili sondážnym výskumom. „Hľadali sme pôvodnú vrstvu z roku 1913. Vedeli sme, že to bude výtvarné doladené s architektúrou. Terajšia podoba vychádza z pôvodného vizuálu. Našli sme i nejaké detaily, ktoré sme neskôr adaptovali,“ skonštatoval. Prekvapením bola pre neho výzdoba aron kodeš, ako aj východnej steny, kde je podľa neho zobrazený strom života. „Myslím si, že nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe je takto vyzdobený sakrálny priestor výnimkou,“ upozornil.

 

Nová podlaha aj okná na tambure

Okrem zreštaurovania výmaľby bola súčasťou projektu výmena podlahy, vybudovanie nových rozvodov elektriny, slaboprúdových rozvodov, zdravotechniky a taktiež dokončenie dažďovej kanalizácie zo strany Štúrovho námestia, kde voda spôsobovala podmáčanie budovy a pokles jednej z veží. Svoju pôvodnú podobu dostalo aj pódium, ktoré počas socialistickej prestavby zmenilo svoj tvar. V rámci projektu sa vymenilo 24 okien na tambure - prstenci, ktorý sa nachádza pod kupolou. Každé tretie okno je navyše otvárateľné, tým pádom je zabezpečené aj vetranie objektu.

„Každá pamiatka má svoje špecifiká, každá je niečím zaujímavá – svojimi prvkami alebo ako celok. Trenčianska synagóga je veľmi krásne dielo. Dúfam, že v jej obnove budeme pokračovať a priložíme ruku k dielu, aby sme ju dokončili,“ povedal Ján Kresan, konateľ spoločnosti Pamarch, ktorá bola generálnym dodávateľom stavby.

 

Expozícia približuje židovské kultúrne dedičstvo

Súčasťou interiéru sa stala stála expozícia kultúrneho dedičstva náboženskej obce na strednom Považí. Išlo jednu z kľúčových aktivít v rámci projektu, ktorú riešil slovenský projektový partner - Židovský kultúrny inštitút. „Z nášho pohľadu tento projekt nie je len o obnove objektu, ale aj o integrácii do kultúrnych, vzdelávacích a, samozrejme, turistických aktivít na území mesta. Aj expozícia, ktorú sme pripravili, je začiatkom dlhodobého výskumu židovského kultúrneho dedičstva v tomto regióne,“ skonštatoval jeho riaditeľ Maroš Borský.

 

 

Výzva do budúcna

Na priebeh prác dohliadal Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne. „Z umelecko-historického hľadiska možno označiť výzdobu interiéru za impozantné a na Slovensku ojedinelé riešenie zo začiatku 20. storočia. Výzvou do ďalších rokov zostáva obnova a reštaurovanie exteriéru synagógy tak, aby naďalej dôstojne hájila svoje miesto medzi urbanistickými dominantami mestskej pamiatkovej rezervácie Trenčín,“ uviedla pamiatkárka Mária Kucmanová.

Synagóga v Trenčíne bude jediná na Slovensku, ktorá bude slúžiť aj pre náboženské účely, aj ako kultúrno-spoločenské centrum. Svoje miesto má i v rámci projektu Európskeho hlavného mesta kultúry, ktorým sa Trenčín stane v roku 2026.

 

O synagóge:

Synagógu na rohu dnešného Štúrovho námestia otvorili a vysvätili 23. septembra 1913. Počas svojej viac ako storočnej histórie toho prežila veľa. Cez druhú svetovú vojnu ju poškodili a znesvätili príslušníci Freiwillige Schutzstaffel a Hlinkovej gardy, ktorí zničili aj jej vnútorné zariadenie. Ďalšou ranou bolo bombardovanie mesta v máji 1945, kedy bola zničená veľká časť bohato zdobených vitrážových okien. Po vojne sa dočkala opravy, pričom v jej priestoroch osadili pamätné tabule s menami obetí holokaustu. Následne sa ale k moci dostal socialistický režim, ktorý taktiež nebol k trenčianskej synagóge zhovievavý. V jej priestoroch zriadili sklad odevov a pomyslenou poslednou bodkou bola rekonštrukcia v 70. a 80. rokoch, ktorá zničila pôvodnú akustiku aj nádhernú výzdobu.
Na začiatku 90-tych rokov minulého storočia v synagóge osadili novú tabuľu na počesť umučených obetí holokaustu a v zadnej časti objektu opäť obnovili malú modlitebňu, ktorá v súčasnosti slúži na liturgické účely. Budovu v súčasnosti vlastní Židovská náboženská obec Trenčín, ktorá sa niekoľko rokov snažila o jej rekonštrukciu. Napokon sa jej to podarilo vďaka Grantom EHP a Nórska a Nórskym grantom. V obnove plánuje pokračovať, rekonštrukciou by mali v budúcnosti prejsť schodiská, severná stena, strecha aj fasáda. Náklady by mali spolu predstavovať približne 4 milióny eur.

O projekte:

Základné informácie

  • Názov projektu: Obnova, rekonštrukcia a revitalizácia Synagógy v Trenčíne

  • Príjemca: Židovská náboženská obec Trenčín

 

Projektový grant:   2 044 826 €

  • Granty EHP a Nórska: 1 738 102  €

  • Štátny rozpočet Slovenskej republiky: 306 724 €

 

  • Spolufinancovanie Židovskej náboženskej obce Trenčín: 252 731 €

 

Partneri projektu:

  • Synagóga Trenčín, o. z.

  • Židovský kultúrny inštitút, Bratislava

  • Židovská komunita (Det Mosaiske Trossamfund), Oslo

Poďakovanie:

Projekt Obnova, rekonštrukcia a revitalizácia Synagógy v Trenčíne získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 1 738 100 € prostredníctvom Grantov EHP a Nórskych grantov. Projekt bol spolufinancovaný v sume 306 720 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je rekonštrukcia historickej budovy trenčianskej synagógy, ktorá sa zároveň stane súčasťou mapy významných kultúrnych centier na Slovensku. Projekt je tiež nositeľom jasného odkazu v boji proti extrémizmu a nenávistným prejavom.