Møte før starten på den arkeologiske undersøkelsen, august 2021